kuyu suyu arıtma, kuyu suyu arıtma sistemleri, kuyu suyu arıtma servisi, Kuyu Suyu Arıtma Cihazı
Written by admin

Kuyu Suyu Arıtma Nedir?

Yer altı ve yer üstü sularının toplandığı yere kuyu denir. Burdan çıkarılan sular içme ve kullanma amaçlı değerlendirmek istendiğinde bir takım işlemlerden geçilerek arıtılması gerekir bu işlemlerin nasıl dizayn edileceği su analizi ile belirlenir kuyu suyunda bulunan parametrelere arıtma dizayn edilir. Kuyu suyu arıtma sistemleri için yapılan analizler fiziksel analiz, kimyasal analiz, bakteriyolocik analizler olarak üç ana grupta sıralanır.

Kuyu sularında çoğunlukla karşılaştığımız sorunlardan biri bulanıklık, tortu, koku, kireç, bakteri , demir, iletkenlik bu parametrelerin her birinin giderimi için farklı sistemler dizayn edilmektedir.

kuyu suyu arıtma, kuyu suyu arıtma sistemleri, kuyu suyu arıtma servisi, Kuyu Suyu Arıtma Cihazı
Written by admin

Kuyu Sularında Tortu Ve Partekül Giderilmesi

Sudaki tortu ve partekül giderimi için tam otomatik kum filtrasyon sistemleri kullanılır. Tam otomatik kum filtrasyon cihazı içerisinde bulunan quars kum ve antrasit minarelleri kademeli olarak eklenir.

Sistem tam otomatik çalışarak su içerisinde bulunan tortuları tutarak ters yıkama işlemiyle atıktan atar yapılan bu işlemle suda gelen tortu, yosun , çamur, ve parteküllerden arıtılmış olur.

kuyu suyu arıtma, kuyu suyu arıtma sistemleri, kuyu suyu arıtma servisi, Kuyu Suyu Arıtma Cihazı
Written by admin

Kuyu Sularında Gazal Kokuların Ve Organik Maddelerin  Giderilmesi

Sudaki gazal kokuları arıtmak için tam otomatik aktif karbon filtrasyon sistemi kullanılır. Aktif karon filtrasyon cihazı sudaki renk, koku , klor, tat , eriyig gazları arıtmak için kullanılır. Sistem tam otomatik çalışarak su içerisinde bulunan renk, koku , klor, tat , eriyig gazları tutarak ters yıkama işlemiyle atıktan atar aktif karbon minareli Hindistan cevizi kabuğu ve kömürden üretilir cihaz içerisinde quars kum alt yatak minareli ve aktif karbon minareli bulunur.

kuyu suyu arıtma, kuyu suyu arıtma sistemleri, kuyu suyu arıtma servisi, Kuyu Suyu Arıtma Cihazı
Written by admin

Kuyu Sularında Kireç (Sertlik) Giderilmesi

Kuyu Sularında karşılaşılan en büyük problemlerden biride sudaki kireç’tir sert su kullanımı işletmelerde fabrikalarda makinalarda , kazanlarda genel olarak su kullanan bütün işletmeler ve evlerde tesisatlar ve kazanlarda tıkanma deformasyon korozyon meydana getirmekte olup yumuşak su kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple Kuyu suyu arıtmada yumuşatma sistemi kullanılarak kuyu sularındaki kireci arıtmada kullanılır.

Tam otomatik yumuşatma sistemi içerisinde reçine minareli bulunmaktadır. Sudaki Ca – Mg iyonları reçine minareline yapışarak sudaki kireç tutulur ve reçine minareli doyuma ulaştığında Nacl (tuzlu su) emiş yaparak rejenerasyon işlemini yaparak sert, sudan yumuşak su elde edilir. Sistem tam otomatik  olarak çalışarak insan müdahalesine gerek kalmaz.

kuyu suyu arıtma, kuyu suyu arıtma sistemleri, kuyu suyu arıtma servisi, Kuyu Suyu Arıtma Cihazı
Written by admin

Kuyu Sularında Bakteri Giderilmesi

Kuyu sularında bakteri giderimi iki işlemle yapılır ham suya klor dozlanarak bakteri oluşumunu yok etmek için kullanılır ikinci aşamamız olan ultraviyole cihazı ile çıkış hattına bağlanarak oluşacak bakterilerin son noktada %99 giderme işlemi yapılır kuyu sularında oluşan koliform bakteri, ekoli, kolibasil gibi bakterilerin %99’nun arıtımında klor dozaj pompası ve ultraviyole cihazı kullanılır

Kuyu sularına yukarıda bahsettigimiz filtrasyon sistemleri uygulandıktan sonra su tortusuz, bakterisiz, kireçsiz, kokusuz kullanım şartlarına uygun kalitede su üretilir

Kuyu suyu arıtma sistemleri dizaynı yapılırken  analiz sonuçlarına göre, suyun günlük tüketim miktarı ve pik debi hesaplanarak projelendirilir.

kuyu suyu arıtma, kuyu suyu arıtma sistemleri, kuyu suyu arıtma servisi, Kuyu Suyu Arıtma Cihazı
Written by admin

Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemleri

Ultraviyole Sistemleri (UV), dezenfieksiyon amacı ile kullanılan sistemlerdir. Ultraviyole yöntemi ısı veya kimyasal madde kullanmadan sudaki mikroorganizmaların öldürülmesini sağlayan hızlı ve etkili bir yöntemdir. UV Cihazlarında suda bulunan bakteri, virüs, mantar, küf sporları ve diğer mikroorganizmaların DNA yapısını bozmak amacı ile belli dalga boyunda ışınlar kullanılır.

 Ultraviyole ile dezenfeksiyonu yapılacak olan suların filtrelenmiş, sertliğinin giderilmiş, demir ve mangan gibi ağır metallerin uzaklaştırılmış olması gerekmektedir.

Ultraviyole lambaları ortalama 9000 saat kullanım ömründen sonra yenisi ile değiştirilmelidir. Bu süre üreticilere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Written by admin

Ters Ozmoz Sistemleri

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Ozmoz denilmektedir.

Bütün reverse osmosis su arıtma cihazlarının çalışma prensibi aynıdır. Besleme akımı membrandan geçerken süzülme gerçekleşir ve su membrandan geçerken mineraller dışarı taşınarak atılır.

Written by admin

Kabinetli Tam Otomatik Su Yumuşatma Sistemleri

Kabinetli tam otomatik su yumuşatma sistemleri; suda bulunan magnezyum ve kalsiyum iyonlarını gideren sistemlerdir.

Kabinetli su yumuşatma sistemleri ile sudaki magnezyum ve kalsiyum iyonları iyon değiştirme yöntemiyle giderilir.

Yumuşatma sistemleri zamansal periyot olarak haftanın istenilen gününde, istenilen saatinde herhangi bir müdahale olmaksızın rejenerasyon işlemlerini kendiliğinden gerçekleştirir. Doyuma ulaşan reçine zaman kontrollü olarak tuzlu su ile rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum iyonlarından temizlenir.

Written by admin

Dublex Tam Otomatik Su Yumuşatma Sistemleri

Tandem Yumuşatma Sistemleri, iki yumuşatma ünitesinden oluşmaktadır. Sistem geçen su miktarına göre volümetrik olarak kontrol edilebilmektedir. TANDEM sistemde her bir yumuşatma cihazı sırası ile rejenerasyon devresine girer ve hazır hale gelince prosesteki ünitenin doymasını ve prosesi kendine devretmesini bekler. Bu sayede insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın ve rejenerasyon işlemleri için proses durmadan günün 24 saati daimi şekilde yumuşak su üretilmiş olur.

Tandem Su Yumuşatma ünitelerinin dizaynı yapılırken reçine tankı içine yerleştirilecek olan reçine miktarı ham su karakterine, günlük ortalama debi ve pik su tüketimlerine bağlı olarak hesaplanır. Ayrıca rejenerasyon işlemi, zaman kontrollü, debi kontrollü veya sertlik analizörü ile çıkış suyu sertlik derecesi ölçümüne bağlı olarak otomasyonlu olarak sağlanabilmektedir

Written by admin

Debi Kontrollü Tam Otomatik Su Yumuşatma Sistemleri

Su içerisindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum magnezyum iyonları suda sertliğe sebep olmaktadır. Bu nedenle Sudaki sertliğin giderilmesi ve içme sularının yumuşatılması ayrıca suyun tadınında iyileşmesini sağlar. Aqualine Yumuşatma sistemlerinde iyon değiştirici reçine ile sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları alınarak yumuşaklık sağlanmaktadır. Yumuşatma sistemleri geçen su miktarını cihaz üzerinde bulunan sayaç vasıtasıyla ölçümlenerek daha önceden programlanmış rejenerasyon işlemine tabi tutar. Doyuma ulaşan reçine debi kontrollü olarak tuzlu su ile rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum iyonları sudan uzaklaştırılır.

1 2