Written by admin

Kabinetli Tam Otomatik Su Yumuşatma Sistemleri

Kabinetli tam otomatik su yumuşatma sistemleri; suda bulunan magnezyum ve kalsiyum iyonlarını gideren sistemlerdir.

Kabinetli su yumuşatma sistemleri ile sudaki magnezyum ve kalsiyum iyonları iyon değiştirme yöntemiyle giderilir.

Yumuşatma sistemleri zamansal periyot olarak haftanın istenilen gününde, istenilen saatinde herhangi bir müdahale olmaksızın rejenerasyon işlemlerini kendiliğinden gerçekleştirir. Doyuma ulaşan reçine zaman kontrollü olarak tuzlu su ile rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum iyonlarından temizlenir.