kuyu suyu arıtma, kuyu suyu arıtma sistemleri, kuyu suyu arıtma servisi, Kuyu Suyu Arıtma Cihazı
Written by admin

Kuyu Suyu Arıtma Nedir?

Yer altı ve yer üstü sularının toplandığı yere kuyu denir. Burdan çıkarılan sular içme ve kullanma amaçlı değerlendirmek istendiğinde bir takım işlemlerden geçilerek arıtılması gerekir bu işlemlerin nasıl dizayn edileceği su analizi ile belirlenir kuyu suyunda bulunan parametrelere arıtma dizayn edilir. Kuyu suyu arıtma sistemleri için yapılan analizler fiziksel analiz, kimyasal analiz, bakteriyolocik analizler olarak üç ana grupta sıralanır.

Kuyu sularında çoğunlukla karşılaştığımız sorunlardan biri bulanıklık, tortu, koku, kireç, bakteri , demir, iletkenlik bu parametrelerin her birinin giderimi için farklı sistemler dizayn edilmektedir.