Yer altı ve yer üstü sularının toplandığı yere kuyu denir. Burdan çıkarılan sular içme ve kullanma amaçlı değerlendirmek istendiğinde bir takım işlemlerden geçilerek arıtılması gerekir bu işlemlerin nasıl dizayn edileceği su analizi ile belirlenir kuyu suyunda bulunan parametrelere arıtma dizayn edilir. Kuyu suyu arıtma sistemleri için yapılan analizler fiziksel analiz, kimyasal analiz, bakteriyolocik analizler olarak üç ana grupta sıralanır.

Kuyu sularında çoğunlukla karşılaştığımız sorunlardan biri bulanıklık, tortu, koku, kireç, bakteri , demir, iletkenlik bu parametrelerin her birinin giderimi için farklı sistemler dizayn edilmektedir.

Sudaki tortu ve partekül giderimi için tam otomatik kum filtrasyon sistemleri kullanılır. Tam otomatik kum filtrasyon cihazı içerisinde bulunan quars kum ve antrasit minarelleri kademeli olarak eklenir.

Sistem tam otomatik çalışarak su içerisinde bulunan tortuları tutarak ters yıkama işlemiyle atıktan atar yapılan bu işlemle suda gelen tortu, yosun , çamur, ve parteküllerden arıtılmış olur.

Sudaki gazal kokuları arıtmak için tam otomatik aktif karbon filtrasyon sistemi kullanılır. Aktif karon filtrasyon cihazı sudaki renk, koku , klor, tat , eriyig gazları arıtmak için kullanılır. Sistem tam otomatik çalışarak su içerisinde bulunan renk, koku , klor, tat , eriyig gazları tutarak ters yıkama işlemiyle atıktan atar aktif karbon minareli Hindistan cevizi kabuğu ve kömürden üretilir cihaz içerisinde quars kum alt yatak minareli ve aktif karbon minareli bulunur.

Kuyu Sularında karşılaşılan en büyük problemlerden biride sudaki kireç’tir sert su kullanımı işletmelerde fabrikalarda makinalarda , kazanlarda genel olarak su kullanan bütün işletmeler ve evlerde tesisatlar ve kazanlarda tıkanma deformasyon korozyon meydana getirmekte olup yumuşak su kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple Kuyu suyu arıtmada yumuşatma sistemi kullanılarak kuyu sularındaki kireci arıtmada kullanılır.

Tam otomatik yumuşatma sistemi içerisinde reçine minareli bulunmaktadır. Sudaki Ca – Mg iyonları reçine minareline yapışarak sudaki kireç tutulur ve reçine minareli doyuma ulaştığında Nacl (tuzlu su) emiş yaparak rejenerasyon işlemini yaparak sert, sudan yumuşak su elde edilir. Sistem tam otomatik olarak çalışarak insan müdahalesine gerek kalmaz.

Kuyu sularında bakteri giderimi iki işlemle yapılır ham suya klor dozlanarak bakteri oluşumunu yok etmek için kullanılır ikinci aşamamız olan ultraviyole cihazı ile çıkış hattına bağlanarak oluşacak bakterilerin son noktada %99 giderme işlemi yapılır kuyu sularında oluşan koliform bakteri, ekoli, kolibasil gibi bakterilerin %99’nun arıtımında klor dozaj pompası ve ultraviyole cihazı kullanılır

Kuyu sularına yukarıda bahsettigimiz filtrasyon sistemleri uygulandıktan sonra su tortusuz, bakterisiz, kireçsiz, kokusuz kullanım şartlarına uygun kalitede su üretilir

Kuyu suyu arıtma sistemleri dizaynı yapılırken analiz sonuçlarına göre, suyun günlük tüketim miktarı ve pik debi hesaplanarak projelendirilir.